ŐPETATAV AINE: 

Tööõpets

ŐPETAJA NIMI:

 Stepan Bondarenko

KOOL

Kohtla-Järve Ühisgümnaasium

KLASS

 10c

KUUPÄEV: 

03.10.2009

TUNNI TEEMA:

Plast materjalid

TUNNI PIKKUS: 

90 minutit

KASUTATUD TEHNIKA:

Projektor ja arvuti

KASUTATUD TARKVARA:

 Plast tooded

KASUTATUD ŐPIKUD JA MUUD KIRJALIKUD MATERJALID

 

EELTEADMISED: 

 

TUNNI EESMÄRGID

 

TUNNI KÄIK:

Teooriline osa ; Praktikaline osa ; Test