Stepan Bondarenko
Õpin Tallinna Ülikoolis Tööõpetuse osakonnas